Salmos: Sabedoria divina

Kami no Chie

Jinchi nado
shinchi no mae ni wa mahiruma no
tomoshibi to shiru hito koso kashikoki.

Hito no yo no
momo no kurushimi kiwamureba
muchi ga moto naru koto wo shirikeri.

Nanigoto mo
omoi ni makasenu utsushi yo ni
tayoru wa Kami no chikara nomi nari.

Sabedoria Divina

Ao sensato,
diante da sabedoria divina,
a humana parece lanterna à luz do dia.

A causa busquei;
na ignorância encontrei a origem
de todo o sofrimento da humanidade.

Nada depende,
neste mundo, só da vontade humana.
Confiemos unicamente no poder de Deus.