Salmos: Como viver

Yo ni shoshite

Enman ni
mono wo osamuru hito ni shite
moromoro no hito shitai kuru nari.

Sasayakana
kototoshi iedo yurugase ni
senu hito ni shite ooki koto naru.

Chiisa naru
manako wo moteru hakanasa wa
ooi naru michi miushinau nari

Como viver

Um homem capaz
de encontrar soluções harmoniosas
acaba sendo sempre admirado por muitos.

Aquele que não
se descuida das pequeninas tarefas
conseguirá realizar grandiosas obras.

Quanta tristeza!
Possuindo tão pouco discernimento
o homem perde de vista o grande caminho.