Cerimônia de Inauguração do Miroku-den – situado no Okunoin do Chijootengoku Zuiunkyo – 12 de setembro de 2015

Cerimônia realizada no dia 12 de setembro de 2015, às 10h.

Aproximadamente 200 pessoas estiveram presentes na cerimônia. Todos sentiram-se muito gratos e emocionados.

 

Salmo de Meishu Sama

 

Meshiya

 

Shinsenkyo

tengoku narinu hirogorite

yagate sekai wa kakuya narinan.

 

 

Ware wa ima

Miroku no miyo no setsukei wo

ito matsubusa ni kakite irunari.

 

 

Hareruya hareruya

Meshiya no Kami no utsushi yo ni

kudarase tamawan tokizo tanoshiki.

 

 

Kannon no

koromo wo kanaguri sute tamai

Meshiya to aruru ooi naru toki.

 

 

Eikoo no

kumo yori kudaru Dai Meshiya wo

kanko no koe ni mukau ureshisa.

 

 

Messias

 

Foi terminado

o Shinsenkyo do Reino de Deus. Um dia,

quando expandir-se, o mundo será como ele.

 

 

Estou agora

revelando o minucioso Plano

para estabelecer o Mundo de Miroku.

 

 

Aleluia!

Aleluia! Imensa é a alegria!

Vai descer a este mundo o Senhor Deus Messias.

 

 

Na gloriosa

hora, Kannon tira e joga o manto.

A seguir, aparece como o Senhor Messias.

 

 

Para receber

o Grande Messias que desce das  nuvens

gloriosas, vozes de aplauso e alegria!

 

Fotos